โครงการพี่สอนน้อง สอบเตรียมทหาร ปี 63

วิดีโอแนะนำโครงการพี่สอนน้อง สอบเตรียมทหาร ปี 63 ณ ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  Download : PDF file
 • ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  Download : PDF file

รายละเอียดโครงการพี่สอนน้อง สอบเตรียมทหาร ปี 63

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนความได้เปรียบในการศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 50 คนทั้งประเทศ
 2. เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

สิทธิประโยชน์

 1. สิทธิเข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องสอบเตรียมทหาร ปี 63 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 สำหรับการสอบภาควิชาการ และผู้สอบผ่านภาควิชาการเตรียมตัวต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 สำหรับการสอบรอบสอง (สอบพละ) ณ ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร
 2. ภาควิชาการ ติวโดยอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย พร้อมคณะอาจารย์ประสบการณ์ติวเพื่อสอบเตรียมทหารไม่น้อยกว่า 15 ปี
 3. ภาคการสอบพลศึกษา ฝึกและทดสอบ 8 สถานีเสมือนจริง ถ่ายทอดเคล็ดลับการฝึกฝนโดยรุ่นพี่อดีตนักเรียนเตรียมทหาร สถิติคะแนนสอบรอบพลศึกษาอันดับหนึ่ง ร่วมกับอดีตนักกีฬาทีมชาติ ดูแลระหว่างการฝึกซ้อม
 4. สระว่ายน้ำส่วนตัว ภายในศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร ฝึกสอนโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ จนถึงวันสอบรอบพลศึกษา
 5. ข้อสอบเก่าสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารย้อนหลัง 10 ปี
 6. ฟรี เอกสารประกอบการติว การเดินทาง อาหาร ที่พัก ห้องนอนปรับอากาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ขึ้นไป
 3. สอบผ่านภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 เหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือมากกว่า หรือ มีคะแนนสอบภาควิชาการโครงการช้างเผือก เหล่าทหารอากาศ ไม่น้อยกว่า 280 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 3.25 พร้อมหลักฐานประกอบทุกกรณี
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 5. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครเพื่อการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ bangkok.dnr.ac.th/academy_camp
 2. สแกนหรือถ่ายรูป ใบสมัคร หนังสือยินยอม และเอกสารประกอบส่งมาที่อีเมล bangkok@dnr.ac.th หรือ Line ID: @dnrbangkok
 3. นำเอกสารตัวจริงมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมโครงการ
 4. ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. หลักฐานการสอบผ่านภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 หรือ หลักฐานคะแนนสอบภาควิชาการโครงการช้างเผือก เหล่าทหารอากาศ ปี 2562
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ
 • รับเพียง 50 คนแรกเท่านั้น
 • เรียนกลุ่มละ 25 คน จำนวน 2 กลุ่ม

ระยะเวลาโครงการ

 • วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 สำหรับการสอบภาควิชาการ และเดือนเมษายน 2563 สำหรับการสอบรอบสอง (สอบพละ)

ช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
  • วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
  • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 19:00 – 21:00 น. (นักเรียนสามารถเลือกวันได้)
 • ช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคม 2562
  • เข้าค่ายเก็บตัว ติวเข้ม 29 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 ทุกวัน
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • เดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
  • วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
  • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 19:00 – 21:00 น. (นักเรียนสามารถเลือกวันได้)
 • ช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2563
  • เข้าค่ายเก็บตัว ติวเข้ม ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ทุกวัน (จนถึงวันสอบภาควิชาการ)
  • เดือนเมษายน 2563 เตรียมความพร้อมสอบภาคพลศึกษา จนถึงวันสอบภาคพลศึกษา

สถานที่จัดโครงการ

ติดต่อโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  Download : PDF file
 • ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  Download : PDF file

สมัครเข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง สอบเตรียมทหาร ปี 63