หลักสูตรเตรียมทหาร – คอร์สเทอม 1

ติวเนื้อหาให้มีความเข้าใจครบถ้วนทุกบทที่จำเป็นต้องใช้สอบตั้งแต่เทอมที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

เหมาะสำหรับใช้เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานและปูความเข้าใจเนื้อหาให้แน่น เพื่อใช้เวลาที่เหลือของปี ในการเก็บเทคนิคลัด ฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมตัวตะลุยข้อสอบในเทอม 2 ต่อไป

หลักสูตรเทอม 1 เปิดให้เลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการ สามารถเลือกได้ตามหลักสูตรด้านล่าง

เย็นวันจันทร์ - อังคาร

เย็นวันพุธ – พฤหัสบดี

เย็นวันจันทร์ – พฤหัสบดี

เฉพาะวันเสาร์

เฉพาะวันอาทิตย์

วันเสาร์ – อาทิตย์

พลศึกษา เฉพาะวันเสาร์

พลศึกษา เฉพาะวันอาทิตย์