หลักสูตรเตรียมทหาร – คอร์สเทอม 2

สร้างความคุ้นเคยแนวข้อสอบด้วยการตะลุยโจทย์เก่าทุกเนื้อหาตลอดเทอมที่ 2 เน้นเนื้อหาในกลุ่มออกสอบบ่อย เก็งในจุดที่จะออกสอบ พร้อมเรียนรู้จากเฉลยวิธีทำทุกข้อ ทุกเหล่า เสริมด้วยเทคนิคลัดเพื่อประหยัดเวลาในห้องสอบ

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานมาดีพอสมควรแล้ว และสามารถนำความรู้มาใช้ต่อยอดเรียนรู้เทคนิคลัด และประยุกต์ใช้ความรู้มาตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าและข้อสอบเสมือนจริงได้

หลักสูตรเทอม 2 เปิดให้เลือกเรียนหลากหลายตามความต้องการ สามารถเลือกได้ตามหลักสูตรด้านล่าง

เย็นวันจันทร์ - อังคาร

เย็นวันพุธ – พฤหัสบดี

เย็นวันจันทร์ – พฤหัสบดี

เฉพาะวันเสาร์

เฉพาะวันอาทิตย์

วันเสาร์ – อาทิตย์

พลศึกษา เฉพาะวันเสาร์

พลศึกษา เฉพาะวันอาทิตย์