เย็นวันจันทร์ – พฤหัสบดี

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่ครบถ้วน และไม่สะดวกเรียนในช่วงวันหยุด หรือต้องการใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เต็มที่ เนื้อหาครอบคลุมทุกรายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

วันที่เรียน

วันจันทร์ - พฤหัสบดี

เวลาที่เรียน

18.00 - 20.30 น.

ราคาปกติ

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน นักสู้

เคยสอบผ่านภาควิชาการมาแล้ว

50%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน ทหารผ่านศึก

เคยผ่านการสอบเตรียมทหารมาแล้ว

30%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คู่หู

มาเรียนเป็นคู่ หรือสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

15%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คนวงใน

บุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ

10%

OFF