เฉพาะวันอาทิตย์

เหมาะสำหรับผู้ที่สะดวกวันอาทิตย์แค่วันเดียว เรียนเต็มวัน เนื้อหาครอบคลุม 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์) และ ภาษาอังกฤษ ทุกเย็นฝึกพลศึกษากับโค้ชดีกรีทีมชาติไทย

วันที่เรียน

วันอาทิตย์

เวลาที่เรียน

08.00 - 18.00 น.

ราคาปกติ

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน นักสู้

เคยสอบผ่านภาควิชาการมาแล้ว

50%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน ทหารผ่านศึก

เคยผ่านการสอบเตรียมทหารมาแล้ว

30%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คู่หู

มาเรียนเป็นคู่ หรือสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

15%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คนวงใน

บุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ

10%

OFF