สมัครงาน

We’re expanding our team

and want you to be a part of it!

______________________

เรากำลังขยายทีม

มาสร้างความแตกต่าง แล้วสนุกไปด้วยกัน!

 

สมัครเลย

ดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนดาวนายร้อย เป็นโรงเรียนเอกชน แบบอยู่ประจำ ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 6
ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร เปิดการสอนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นวิชาการ การฝึกร่างกาย และวินัย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และสถาบันชั้นนำอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารโรงเรียนและความเชี่ยวชาญด้านการสอบเฉพาะทาง กว่า 16 ปี
จากโรงเรียนมัธยมฯ โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา และ
โรงเรียนกวดวิชาดาวนายร้อย 6 สาขา ครอบคลุมทั่วภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

 

Image is not available
Image is not available
ผู้จัดการ,
ผู้ช่วยผู้จัดการ
วางแผนงานของฝ่าย กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
รับผิดชอบต่อผลงานของฝ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถบริหารงานพร้อมกันหลายงานได้ดี ภายใต้ความกดดัน
สายงาน
บริหารงานทั่วไป
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
การตลาด
Location: กรุงเทพมหานคร
บริหารงานบุคคล
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
บริหารวิชาการ
Location: กรุงเทพมหานคร
โภชนาการ
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
บริหารกิจการนักเรียน
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
หอพักและความปลอดภัย
Location: สงขลา
Image is not available
Image is not available
Slider

Image is not available
Image is not available
เจ้าหน้าที่, บุคลากร
ปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
วางแผนและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะคอมพิวเตอร์และใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
สายงาน
IT Support, Network Admin
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
Programmer
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
เจ้าหน้าที่การตลาด, ประชาสัมพันธ์
Location: กรุงเทพมหานคร
Creative, Graphic Designer
Location: กรุงเทพมหานคร
ถ่ายภาพ, ตัดต่อวิดีโอ
Location: กรุงเทพมหานคร, สงขลา
Image is not available
Image is not available
Slider

ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนดาวนายร้อย