โครงการช้างเผือก 2562 – โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช