โปรโมชัน

พิเศษ ! เมื่อสมัครเรียน ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน นักสู้

เคยสอบผ่านภาควิชาการมาแล้ว

อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

100%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน ทหารผ่านศึก

เคยผ่านการสอบเตรียมทหารมาแล้ว

อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

30%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คู่หู

มาเรียนเป็นคู่ หรือสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

15%

OFF

ราคาส่วนลด
โปรโมชัน คนวงใน

บุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ

10%

OFF