กลุ่มโครงการนักสู้ สอบเตรียมทหาร ปี 62

ผู้สมัครเรียน กลุ่มโครงการนักสู้ (เคยสอบผ่านภาควิชาการ)

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 ในเหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือมากกว่า หรือผู้ที่มีคะแนนสอบภาควิชาการโครงการช้างเผือก เหล่าทหารอากาศ ปี 2562 ไม่น้อยกว่า 280 คะแนน

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีตลอดปี ค่ายเตรียมความพร้อมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2563
 2. เข้าค่ายตุลาคม เตรียมสอบเตรียมทหาร ณ ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร
 3. เข้าฝึกโปรแกรมพัฒนาด้านวิชาการและพลศึกษา ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงวันสอบจริง
  ณ ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร
 4. เข้าค่ายมีนาคม เตรียมสอบเตรียมทหาร ตั้งแต่วันที่ เดือนมีนาคม 2563
  ณ ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร
 5. ได้รับบริการการสมัครสอบเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ พร้อมบริการดูแลการไปสอบเตรียมทหาร
  ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ได้รับการสอน 7 วิชาหลักในการสอบเตรียมทหาร ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตร
  เตรียมทหาร
 7. ได้รับการสอนเข้มพิเศษ เทคนิควิธีลัด และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว
 8. ได้รับการตะลุยโจทย์ ข้อสอบเตรียมทหารย้อนหลังนับ 10 ปี
 9. ได้รับการฝึกพละ 8 สถานี เสมือนสนามสอบจริง โดยมีนักกีฬาทีมชาติเป็นผู้ฝึกสอน
 10. ได้รับผลวิเคราะห์คะแนนเป็นรายบุคคลแบบละเอียด เพื่อแก้จุดบอด เสริมจุดแข็งของตัวเอง

ไม่พลาดสิทธิพิเศษแบบนี้ ด้วยขั้นตอนง่าย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ส่งหลักฐานของคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสอบให้เรียบร้อย จากน้ันส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ Line: @dnrbangkok หรือ โทรศัพท์ 061-612-4942 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 1. นักเรียนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ขึ้นไป
 3. สอบผ่านภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 เหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือมากกว่า หรือ มีคะแนนสอบภาควิชาการโครงการช้างเผือก เหล่าทหารอากาศ ปี 2562 ไม่น้อยกว่า 280 คะแนน พร้อมหลักฐานประกอบทุกกรณี
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 5. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมลงนามยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. หลักฐานการสอบผ่านภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 หรือ หลักฐานคะแนนสอบภาควิชาการโครงการช้างเผือก เหล่าทหารอากาศ ปี 2562
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบเพื่อรับสิทธิพิเศษ

 • เข้าสอบตามสถานที่ วัน และเวลาที่มีการกำหนดขึ้นตามภูมิภาคที่นักเรียนได้สมัครสอบไว้ จากนั้นรอการประกาศผลสอบ
 • ผลการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียนติวฟรี

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรี ไปกับศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร
พบกันที่ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร ใกล้ปากซอยรามอินทรา 44 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาเรา