กลุ่มโครงการทหารผ่านศึก

ผู้สมัครเรียน กลุ่มโครงการทหารผ่านศึก (เคยสอบเตรียมทหาร)

หากคุณเป็นคนที่เคยสอบเตรียมทหาร ประจำปี 2562 มาก่อน แล้วพร้อมจะพิชิตการสอบครั้งนี้ หรือเป็นบุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ ที่ต้องการสอบเตรียมทหาร สามารถรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดค่าเรียนได้ง่ายๆ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ส่งหลักฐานของคุณสมบัติ

เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสอบให้เรียบร้อย จากน้ันส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ Line: @dnrbangkok หรือ โทร: 061-612-4942 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

  1. นักเรียนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ขึ้นไป
  3. เคยสอบภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 เหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือมากกว่า
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  5. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมลงนามยินยอมจากผู้ปกครอง
  2. หลักฐานการสอบภาควิชาการเตรียมทหาร ปี 2562 เช่นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือรายชื่อในประกาศผลการสอบ หรือประกาศที่นั่งสอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเคยเข้าสอบเตรียมทหาร
  3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับมัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ชำระเงินในราคาพิเศษ

เมื่อได้หลักสูตรที่ต้องการ สามารถชำระเงินค่าหลักสูตรที่ได้รับส่วนลดแล้ว ตามช่องทางด้านล่าง

1. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี 
โรงเรียนดาวนายร้อย
เลขที่บัญชี 301 - 2 - 73031 - 3
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

2. แจ้งการชำระเงินตามแบบฟอร์ม

คลิกเพื่อแจ้งการชำระเงินออนไลน์

หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราอีกครั้งเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย และส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ Line: @dnrbangkok หรือ โทร: 061-612-4942 เพื่อยืนยันการได้รับชำระเงิน

พบกันที่ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว!
พบกันที่ศูนย์ฝึกดาวนายร้อย กรุงเทพมหานคร ใกล้ปากซอยรามอินทรา 44 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาเรา