การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี
โรงเรียนดาวนายร้อย

เลขที่บัญชี
301 - 2 - 73031 - 3

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

2. แจ้งการชำระเงินตามแบบฟอร์ม

หากมีปัญหาในการชำระเงิน โทรศัพท์ 061 612 4942

แจ้งการชำระเงิน